"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 15"

ЗА ИНКУБАТОР

+35.0 до +40.0 градуса

с допълнителна защита

КИТ-С829

 


Терморегулатор-15 е продължение на терморегулатор 12 изграден за базата на микроконтролер с цифров диспей .Може да се използва за регулиране температурата в"битов инкубатор" в границите 35,0 до 40,0С, със звуков сигнализатор ако температура не е в тази граница и допълнителна защита против превишаване на зададената температура при изгаряне на управляващият елемент /симистро/.
Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея и електроното релето е задействано до достигане на зададената температура за регулиране в границите 35.0 до 40.0С.

Настойтаката на температурата в границите 35,0 до 40,0С се извършва с бутон.Задръжте бутона за 3-4 секунди докато на дисплея се появи надпис YCt/игрек ;це;те- малко/ и отпуснете бутона за момент и ще се появи показание от 35,0 до 40,00С , натиснете бутона за момент и температурата ще се увеличи с 0,1С .Със всяко следващо натискане ще се увеличава с 0,1С до достигане на 40,0С следващото натискане ще отиде на 35,0С .Ако задържите бутона увеличаването с 0,1С ще бъде на всеки 0,5 секунди.След отпускане на бутона след 3 секунди автоматично минава в режим показване на текуща температура и записва в памета на процесора на отрегулираната температура.

В терморегулатор-15 има светлинна и звукова сигнализация.

1.Светодиод с червена светлина свети когато температурата е под зададената и на буксата "Изход" има напрежение 220V за нагревателя.

2.Светодиод със синя светлина свети след надвишаване на 40,0С и продължава да свети до спадане на зададената температура.Когато достигне зададената темперетура се включва допълнително реле което остава да работи до прекъсване на захранването.

3.Звукова сигнализация със "зумер".Когато температурата е в границите 35,0 до 40,0С няма звукова сигнализация.Когато температура е под 35,0С има звук повтарящ се през 2 секунди.Когато температурата е над 40,0С има звук повтарящ се през 0,5 секунди."Зумера" се свързва към клема и може да бъде удължаван .

ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТАТА: загрейте датчика да превиши 40.0С ще светне синият светодиод и ще остане да свети до достигане на зададената температура /примерно 37.8С/ , когато достигне зададената температура ще спреда свети синият и ще светне червеният светодиод и ще се чуе щракване на релето.Терморегулатора остава да регулира с допълнителното реле до прекъсване на захранването.Когато е настъпил пробив на симистора и прекъснете захранването и отново подадете захранване терморегулатора ще достигне 40,0С и ще включи допълнителната защита .В това състояние може да остане да работи въпреки пробива на симистора до излюпване на яйцата след това може да се смени . Симистора е ВТА12-600.

 

Параметри:
Температура на регулиране 35.0 до 40.0С.
Изход -симисторен на букса обозначена "ФАЗА" и "НУЛА" "220V".
Захранване ~220V/50Hz трансформаторно.
Изход ~220V/50Hz /3A макс 500W.
Защити - термична в самия трансформатор и термопредпазител 22 Ома монтиран на платката.
Датчик DALAS DS18B20 връзка по дву-проводна линия/1,5м/има значение цвета и номерацията - при размяна няма да работи; може да се удължава кабела .
ВНИМАНИЕ: изключете захранването 220V преди да отворите кутията когато се налага да смените предпазител!

КИТ B829 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 64,00лв.
КИТ C829К-резервен датчик с кабел 1,5 м Цена 12,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 06 Април 2012 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница