"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 7F"

  • -20C до +99С

ЗАХРАНВАНЕ 12V

КИТ-С812F

 

 

Настоящият терморегулатор е разновидност на КИТ-В212 и КИТ-С812 но захранващо напрежение 12V монтиран в кутия тип европина ,може да се използва за регулиране температурата на хладилни камери монтирани в автомобил.

Изграден на микроконтролер и датчик за температура DS1820.

Управлява се с един бутон за задаване на температурите за регулиране.

Изхода на терморегулатора управлява реле с изход нормално отворен и нормално затворен и ток на контактите 20А.

Настройката на терморегулатора е същата както при предшестваните варианти КИТ-В812 и КИТ-С812 но с тази разлика че не се използва втората температура.Изходите са на клеми, които се завиват с отверка.
Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея .
Реле - е задействано до достигане на зададената максимална температура за регулиране. Когато достигне максималната зададената температура
/примерно 33С градуса/ - релето се изключва и остава в това състояние до достигане на минимално зададената темепература /примерно 29С градуса/ и отново се задейства.

Настройка на минимална и максимална температура .
Терморегулатора има 4 температури за отрегулиране:две за реле-1 и две за реле-2/ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА/.
Те вървят в следната последователност :
1.максимална температура за реле1.
2.минимална температура за реле-1.
3.максимална температура за реле-2.
4.минимална температура за реле-2.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1. максимална температура за реле1.


Натиснете бутона за момент и ще се появи "тире" отгоре на първия индикатор -това е максимална температура за реле1.Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отгоре ще започне да мига - сега може да настроите максималната температура за реле-1, с всяко натискане на бутона температурата се повишава с 1С градус, ако искате да понижавате температурата задръжте бутона за 3 секунди и с всяко следващо натискане на бутона температурата ще се понижава. Ако искате да повишите задръжте отново
за 3 секунди. Когато настроите желаната максимална температура за реле-1 /примерно 33С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира да мига и може да преминете към мининална температура на реле-1. Ако в рамките на 6 секунди не натиснете бутона, се излиза автоматично от режим настройки.
2.минимална температура за реле-1.


Когато настроите желаната максимална температура за реле-1 /примерно 33С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира за мига и натиснете за момент
бутона - ще се появи тире в долния край на първия индикатор- това е минимална температура за реле-1. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отдолу ще
започне да мига - сега може да настроите минималната температура за реле-1/примерно 29С градуса/ .Когато настроите минималната температура за реле-1 оставете
бутона в покои за 3 секунди да спре да мига.
3.максимална температура за реле-2.// НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА/


Когато настройте минималната температура за реле-1 оставете бутона в покой за 3 секунди да спре да мига. Натиснете за момент бутона и ще се появи тире отгоре на първия индикатор това е максималната температура за реле-2.След като настроите желаната температура /примерно 40С градуса/ оставете бутона в покой за 3 секунди да спре
да мига "тирето".
4.минимална темпертура за реле-2./ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА/


Когато настроите желаната максимална температура за реле-2 /примерно 40С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира за мига и натиснете за момент бутона - ще се появи тире в долния край на първия индикатор - това е минимална температура за реле-2.Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отдолу ще
започне да мига - сега може да настроите минималната температура за реле-2 /примерно 35С градуса/. Когато настроите минималната температура за реле-2 оставете
бутона в покой за 3 секунди да спре да мига, изчакайте още 3 секунди и тереморегулатора излиза от програмен режим и ще се появи текущата температура.
С тези настройки терморегулатора е готов за работа и показанията му са съхранени в микроконтролера.
Забележете: разликата между максимална и минимална температура е ХИСТЕРЕЗИСНАТА ТЕМПЕРАТУРА.
Може да работите без хистерезис на Реле-1 ако настроите максимална и минимална температура на едно показание. Това не важи за Реле-2.

Когато свети светодиод на изход1 и изход2/НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА/ означава задействано съотвоетното реле.
В терморегулатора има защита против обратно подадено захранващо напрежение.

 

КИТ B812F - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 42,00лв.
КИТ C812К-резервен датчик с кабел 1,5 м Цена 9,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 9 ЮЛИ 2010 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница