"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 13"

ЕДНОКАНАЛЕН

КИТ-С827


Терморегулатор-13 е едно канален .
Бутон “Р” има четири показания Р1,Р2,Р3,Р4.
Бутон "+" за регулиране в плюс показанията при настройка.
Бутон "-" за регулиране в минус показанията при настройка.
НАСТРОЙКА НА ТЕРМОРЕГУЛАТОР-13:
Натиснете за момент “Р” и ще се появи Р1 долна температура , с бутони "+" и "-" настройте желаната температура.
Когато се настрои Р1 натиснето за момент бутона” Р” и ще се появи Р2 -горна температура,отново с "+" и "-" настройте горната температура,следващо натискане на “Р” е Р3 -не се използва -препоръчително е показанията да са 00,0,същото важи и за следващия параметър Р4.Когато се настроят Р1,Р2,Р3,Р4 показанията се запаметяват в процесора.
Работа : нека приемем че сме настроили Р1 24,1С/долна температура/ , Р2 28,3С/горна температура/.До достигане на Р2 28,3С релето ще е включено и индикирано от светодиода на панала и на клеми“Н.от в.” ще има 220V а на “Н.затв. 0V, когато температурата достигне 28,3С релето ще се изключи /съответно и светодиода няма да свети/ на изхода “Н.отв.” 0 а на “Н.затв. 220V.В това състояние ще се запази до понижаване на температурата до 24,1С.Фактически разликата между Р1 и Р2 е ХИСТЕРЕЗИСА.
Захранващо напрежение 220V -трансформаторно.
Защити - термична в самия трансформатор и термопредпазител 22 Ома монтиран на платката.
Стопяем предпазител 10А на изхода.
Изход- релеен на букси обозначени ФАЗА И НУЛА 220V.
“Н.отв.”- нормално отворен
“Н.затв”-нормално затворен
Терморегулатор-13 е монтиран в кутия тип “евро шина”.
В комплекта влиза датчик с кабел дълъг 1.50м.
Датчик DALAS DS18B20 връзка по двупроводна линия има значение цвета /бял и черен/ и номерацията при размяна нама да работят , могат да се удължават кабелите
.
ВНИМАНИЕ: изключете захранването 220V преди да отворите кутията когато се налага да смените предпазител.

 

КИТ B827 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 49,00лв.
КИТ C827К-резервен датчик с кабел 1,5 м Цена 12,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 19 Май 2010 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница