"DC VOLTMETER-2"

0-30V/0-50V/

 

 

Предлаганият постояно токов волтметър е изграден на базата на микроконтролер .
Захранващо напрежение от 6V до 20V DC/консумация 60мА/.
Измервано напрежение (IZM)от 0 до 30VDC.
Ако се замени интегралния стабилизатор LM78L05 с Lm7805 захранващото напрежение може да е до 37V DC /консумация 80мА/,а измерваното от 0 до 50V DC.
Настройка- извършва се с тримера , вземете напрежение от някакъв източник и с електронен мултимер настройте с тримера същите показания.
Волтметъра е защитен против обратно подадено захранващо напрежение. Ако подадете обратно напрежение за измерване - няма да бъде измерено!!!
Волтметъра може да измерва и собственото си захранващо напрежение!
ВНИМАНИЕ !!!
1.НЕ ПОДАВАЙТЕ ИЗМЕРВАНО НАПРЕЖЕНИЕ ПРЕДИ ДА Е ПОДАДЕНО ЗАХРАНВАЩО - може да повредите входа на микроконтролера.
2.НЕ ПОДАВАЙТЕ ПРОМЕНЛИВО ИЛИ НЕФИЛТРИРАНО НАПРЕЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ -входа на микроконтролера ще дефектира.

 

 

 

КИТ B267 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 16,50лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

 
   

 

За въпроси и поръчки: e-mail dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 15 Март 2010 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница