"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 6С"

-20.0 до +99.9 градуса

КИТ-С811С


Терморегулатор-6С /КИТ-С811С /е продължение на терморегулатор-6 но в кутия тип "евро шина".Може да се използва за регулиране температурата на фризери, хладилници, подово отопление, камини, локално парно, "битов инкубатор".
Изграден на PIC контролер и датчик за температура>честота с точност една десета градус С .
Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея и релето е задействано до достигане на зададената температура за регулиране.
Бутон1- основен за функция
Бутон2- (-) при програмиране
Бутон3-влизане в режим програмиране и (+) при програмиране
Програмиране :
При натискане на Бутон3 ще се покажат следните функиций :
първо натискане rE.F(референтна температура)-след отпускане на бутона се изписва зададената температура - само информационно (примерно 31.0 градуса).
второ натискане dП.1(задаване на референтна температура)- след отпускане на бутона се изписва последната зададена температура (примерно 31.0 градуса) ,сега натиснете Бутон1 и го задръжте за 5 секунди -докато държите натиснат бутона на дисплея ще ви изпише dП.1 а след изтичането на 5секунди в натиснато положение ще се покаже последната зададена температура мигаща...(примерно 31.0 градуса) сега може да зададете нова температура за регулиране като използвате Бутон2 за (-) и Бутон3(+) а регулирането намаля или нараства с 0,1 градуса...когато установите желаната температура натиснете Бутон1 и тя ще бъде запаметена!
трето натискане PA.r (хистерезис) -след отпускане на бутона се изписва последния зададен хистерезис... (примерно 0.5) регулирането на хистерезиса е в границите от 0 до 25.5 през 0.1, като показание 0 е без хистерезис!сега натистенете Бутон1 и го задръжте за 5 секунди- докато го държите натиснат на дисплея ще ви изпише PA.r а след изтичането на 5-те секунди ще се покаже последния зададен хистерезис мигащ (примерно 0.5), сега може да зададете нов хистерезис за регулиране като използвате Бутон2 за (-) и Бутон3(+) а регулирането намаля или нараства с 0,1 ;когато установите желания хистерезис натиснете Бутон1 и той ще бъде запаметен!
четвърто натискане r1.1(състояние на задействане на релето)- служи само за тестване на релето! натиснете Бутон1 за 5 секунди и ще се появи мигащ надписа r1.1 с Бутон3 може да изключите или включите релето а също може да го видите и визоално на светодиода Led.След отиване в пето натискане на Бутон3 релето ще се върне в състоянието в зависимост от зададената температура!
пето натискане te1(реална температура) това е температурата която в момента измерва датчика SMT.
Датчик SMT с 1,5 метра кабел трипроводен .
Параметри:
Температура на регулиране -20.0 до 99.9С.
Изход -релеен
на букса обозначена "ФАЗА" и "НУЛА" "220V".
Захранване ~220V/50Hz
трансформаторно.
Изход ~220V/50Hz /10A.
Защити - термична в самия трансформатор и термопредпазител 22 Ома монтиран на платката.
Стопяем предпазител 10А на изхода
на релето.

ВНИМАНИЕ: изключете захранването 220V преди да отворите кутията когато се налага да смените предпазител.

КИТ B811С - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 46,50лв.
КИТ C811К-резервен датчик с кабел 1,5 м Цена 12,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 15 Март 2010 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница