"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 7С"
-20 до +99 градуса

КИТ-С812

   

Настоящият терморегулатор е разновидност на КИТ-В212 монтиран в кутия може да се използва за регулиранетемпературата на фризери, хладилници, подово отопление, камини, локално парно и др.
Изграден на микроконтролер и датчик за температура DS1820.
Управлява се с един бутон за задаване на температурите за регулиране.
Изхода на терморегулатора управлява две независими релета , като второто е инвертирано.
На изходите излиза директно 220V когато релето е сработило.
Изходите са на клеми, които се завиват с отверка.
Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея .
Реле -1 е задействано до достигане на зададената максимална температура за регулиране. Когато достигне максималната зададената температура
/примерно 33С градуса/ - релето се изключва и остава в това състояние до достигане на минимално зададената темепература /примерно 29С градуса/ и отново се задейства.
Реле-2 е задействано до достигане на максимално зададена температура за регулиране. Когато достигне максимално зададената температура /примерно 40С градуса/
-релето се изключа и остава в това състояние до достина на минимално зададената температура /примерно 35С градуса/ и отново се задейства.В този интервал
от 40С до 35С е само изключено, при по висока или по ниска температура реле-2 е задействано.
Двете релета са независими едно от друго и са с нормално отворен контакт /изход ВА/ и нормално затворен контакт /изход АС/, тъй че може да се използват и в обратен режим на работа с което може да се правят комбинации за включване на нагревател или пък на вентилатор или помпа при достигане на зададената температура!
Изхода на релетата осигуряват общо 10А на 220V.
Настройка на минимална и максимална температура за регулиране на РЕЛЕ-1 и РЕЛЕ-2.
Терморегулатора има 4 температури за отрегулиране:две за реле-1 и две за реле-2.
Те вървят в следната последователност :
1.максимална температура за реле1.
2.минимална температура за реле-1.
3.максимална температура за реле-2.
4.минимална температура за реле-2.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
1. максимална температура за реле1.


Натиснете бутона за момент и ще се появи "тире" отгоре на първия индикатор -това е максимална температура за реле1.Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отгоре ще започне да мига - сега може да настроите максималната температура за реле-1, с всяко натискане на бутона температурата се повишава с 1С градус, ако искате да понижавате температурата задръжте бутона за 3 секунди и с всяко следващо натискане на бутона температурата ще се понижава. Ако искате да повишите задръжте отново за 3 секунди. Когато настроите желаната максимална температура за реле-1 /примерно 33С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира да мига и може да преминете към мининална температура на реле-1. Ако в рамките на 6 секунди не натиснете бутона, се излиза автоматично от режим настройки.


2.минимална температура за реле-1.


Когато настроите желаната максимална температура за реле-1 /примерно 33С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и"тирето" спира за мига и натиснете за момент бутона - ще се появи тире в долния край на първия индикатор- това е минимална температура за реле-1. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отдолу ще започне да мига - сега може да настроите минималната температура за реле-1/примерно 29С градуса/ .Когато настроите минималната температура за реле-1 оставете
бутона в покои за 3 секунди да спре да мига.


3.максимална температура за реле-2.


Когато настройте минималната температура за реле-1 оставете бутона в покой за 3 секунди да спре да мига. Натиснете за момент бутона и ще се появи тире отгоре на първия индикатор това е максималната температура за реле-2.След като настроите желаната температура /примерно 40С градуса/ оставете бутона в покой за 3 секунди да спре да мига "тирето".
4.минимална темпертура за реле-2.


Когато настроите желаната максимална температура за реле-2 /примерно 40С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира за мига и натиснете за момент бутона - ще се появи тире в долния край на първия индикатор - това е минимална температура за реле-2.Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отдолу ще започне да мига - сега може да настроите минималната температура за реле-2 /примерно 35С градуса/. Когато настроите минималната температура за реле-2 оставете бутона в покой за 3 секунди да спре да мига, изчакайте още 3 секунди и тереморегулатора излиза от програмен режим и ще се появи текущата температура.


С тези настройки терморегулатора е готов за работа и показанията му са съхранени в микроконтролера.
Забележете: разликата между максимална и минимална температура е ХИСТЕРЕЗИСНАТА ТЕМПЕРАТУРА.
Може да работите без хистерезис на Реле-1 ако настроите максимална и минимална температура на едно показание. Това не важи за Реле-2.
Пример за използване за отоплителна инсталация :
РЕЛЕ-1 ще се следи и регулира температура на нагревателя.
РЕЛЕ-2 ще включва помпа за течноста или вентилатор .
Настройвате температурата за РЕЛЕ-1 примерно максимална 33С , минимална 29С;
на РЕЛЕ-2 примерно максимална 18С, минимална 0С .
Нагревателя регулиран от РЕЛЕ-1 ще се изключи когато достигне 33С и отново ще се включи когато температурата
е 29С.
Помпата или вентилатора ще бъде включена над 18С и ще бъде изключена в диапазаона 0С до 18 С .
Изход1 е РЕЛЕ-1
Изход2 е РЕЛЕ-2
Когато свети светодиод на изход1 и изход2 означава задействано съотвоетното реле.
В терморегулатора има монтирани 3 предпазителя: един термичен в трансформатора - при достигане на темепература 80 прекъсва първичната намотка и трансформатора трябва да се подмени; втори предпазител 33 Ома на входа 220 волта за трансформатора, трети предпазител 10А стопяем стъклен общ за контактите на РЕЛЕ1 и РЕЛЕ 2.

ВНИМАНИЕ: изключете захранването 220V преди да отворите кутията когато се налага да смените предпазител.

 

КИТ C812 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 46,50лв.
КИТ C812К-резервен датчик с кабел 1,5 м Цена 12,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 12 Февруари 2010 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница