"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 9"

-20.0 до +99.9 градуса

 

Захранване ~220V/50Hz
Изход ~220V/50Hz /5A

Макс. мощност 1100W

Настоящият терморегулатор е продължение на терморегулатор-6 но вече в кутия със щепсел и контакт.Може да се използва за регулиране температурата на фризери, хладилници, подово отопление, камини, локално парно, "битов инкубатор".
Изграден на PIC контролер и датчик за температура>честота с точност една десета градус С .
Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея и релето е задействано до достигане на зададената температура за регулиране.


Бутон1- основен за функция
Бутон2- (-) при програмиране
Бутон3-влизане в режим програмиране и (+) при програмиране
Програмиране :
При натискане на Бутон3 ще се покажат следните функиций :
първо натискане rE.F(референтна температура)-след отпускане на бутона се изписва зададената температура - само информационно (примерно 31.0 градуса).
второ натискане dП.1(задаване на референтна температура)- след отпускане на бутона се изписва последната зададена температура (примерно 31.0 градуса) ,сега натиснете Бутон1 и го задръжте за 5 секунди -докато държите натиснат бутона на дисплея ще ви изпише dП.1 а след изтичането на 5секунди в натиснато положение ще се покаже последната зададена температура мигаща...(примерно 31.0 градуса) сега може да зададете нова температура за регулиране като използвате Бутон2 за (-) и Бутон3(+) а регулирането намаля или нараства с 0,1 градуса...когато установите желаната температура натиснете Бутон1 и тя ще бъде запаметена!
трето натискане PA.r (хистерезис) -след отпускане на бутона се изписва последния зададен хистерезис... (примерно 0.5) регулирането на хистерезиса е в границите от 0 до 25.5 през 0.1, като показание 0 е без хистерезис!сега натистенете Бутон1 и го задръжте за 5 секунди- докато го държите натиснат на дисплея ще ви изпише PA.r а след изтичането на 5-те секунди ще се покаже последния зададен хистерезис мигащ (примерно 0.5), сега може да зададете нов хистерезис за регулиране като използвате Бутон2 за (-) и Бутон3(+) а регулирането намаля или нараства с 0,1 ;когато установите желания хистерезис натиснете Бутон1 и той ще бъде запаметен!
четвърто натискане r1.1(състояние на задействане на релето)- служи само за тестване на релето! натиснете Бутон1 за 5 секунди и ще се появи мигащ надписа r1.1 с Бутон3 може да изключите или включите релето а също може да го видите и визоално на светодиода Led.След отиване в пето натискане на Бутон3 релето ще се върне в състоянието в зависимост от зададената температура!
пето натискане te1(реална температура) това е температурата която в момента измерва датчика SMT.
Датчик SMT е изведен с 2 метра кабел извън кутията.
Параметри:
Температура на регулиране -20.0 до 99.9С.
Изход -реле.
Захранване ~220V/50Hz.
Изход ~220V/50Hz /5A.
Макс. мощност 1100W.

КИТ B823 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 45,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 23 Септември 2009 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница