"ТАЙМЕР -1"

от 1секунда до 99 минути и 59 секунди

Предлаганото устройство е цифрово реле за време изградено на базата на микроконтролер ,може да се използува в най различни устроиства където е необходимо отброяване с точност до 1 секунда,15 запаметини времена и релеен изход .

Работа с Таймер-1.

Бутон "SELECT" - с него се въвеждат 15 различни времена и се запаметяват в микроконтролера .Време от 1 секунда до 99 минути и 59 секунди.

Бутон "SET"- с този бутон се избира съответното запаметено време ,като с бутон "SELECT" може да промените показанията.

Бутон "START" - с натискането за момент на този бутон започва обратно броене .Този бутон има още една функция като показанията на брояча достигнат 0000 и се включи релето с натискане на бутона се изключва релето и на дисплея се появява последното избрано време и при ново натискане на бутона започва ново обрано броене. Бутона "START" е дублиран с клема на задната страна на брояча като кабела небива да е с голяма дължина и е желателно да е екраниран и оплетката да е на минус.

Въвеждане на време и запаметяване в паметта на микроконтролера:натиснете бутон "SELECT" на дисплея ще остане само първи индикатор от ляво на дясно и ще се появи 0 и ще започне отброяване на всяка секунда и ще се увеличава с 1, това показание е десетици минути. Избираме примеро число 3 и натискаме бутон "SELECT"на дисплея остава 3 и се появява 0 на втория индикатор които е еденици минути .Изчакваме до нужното ни число примерно 7 и натискаме бутон "SELECT", на диспея остават 3 и 7 и се появява 0 на трети индикатор, които е десетици секунди изчакване до число което ни трябва примерно 5 и натискаме бутон "SELECT", на дисплея остават 357 о се появява 0 на четвъртия индикатор,който е еденици секунди изчакване до числото което ни трябва примерно 2 и натискаме бутон "SELECT".С това е избрано необходимото време и запаметено в микроконтролера.Да кажем че това е памет номер1 .Сега нетиснете бутон "SET" и отивате в памет2 и с бутон "SELECT" настройте нужното ви време.По същия начин може да запаметите 15 независими времена за работа с "SET" и "SELECT".Ако искате да промените показанията повтаряте процедурата на съответната памет.Имайте на предвид че паметите не се отбелязват с номера на дисплея а вървят последователно както сте ги запаметили .Също при изключване на захранването и отново подадено напрежение показанията са на памет1.

Релето е с нормално отворен контакт АБ и нормално затворен контак АС ток на контакта 15А .

Работно напрежение на Таймер-1 е 12V .

Ток на консумация на устройството в задействан режим е 80мА,а при незадействан 30мА.


КИТ B109 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 29,50лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси и поръчки: e-mail dobrikit@dir.bg

Web-Counter
От 23 Септември 2009 г. Вие сте посетител Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница