"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 7"

-20 до +99 градуса

Настоящият терморегулатор може да се използва за регулиране температурата на фризери, хладилници, подово отопление, камини, локално парно и др.

Изграден на микроконтролер и датчик за температура DS1820.

Управлява се с един бутон за задаване на температурите за регулиране.

Изхода на терморегулатора управлява две независи релета , като второто е инвертирано.

Нормално състояние на работа на терморегулатора е да показва текущата температурата на дисплея .

Реле -1 е задействано до достигане на зададената максимална температура за регулиране.Когато достигне максималната зададената температура/примерно 33С градуса/ - релето се изключа и остава в това състояние до достигане на минимално зададената темепература/примерно 29С градуса/ и отново се задейства.

Реле-2 е задействано до достигане на максимално зададена температура за регулиране.Когато дистигне максимално зададената температура/примерно 40С градуса/ -релето се изключа и остава в това състояние до достина на минимално зададената температура/примерно 35С градуса/ и отново се задейства.В този интервал от 40С до 35С е само изключено , при по висона или по ниска температура реле-2 е задействано.

Двете релета са независими едно от друго и са с нормално отворен контакт /изход ВА/ и нормално затворен контакт /изход АС/, тъй че може да се използват и в обратен режим на работа с което може да се правят комбинации за включване на нагревател или пък на вентилатор или помпа при достигане на зададената температура!.

Изхода на релетата осигуряват 15А на 220V.

Терморегулато-7 се предлага в два варианта:

КИТ-В812 -12V захранване .Сглобен на панел за закпрепване с два винта към корпус на табло и клеми за захранване,подвързване на температурния датчик и изхода на релетата.Температурния датчик е с 2 метра кабел.

КИТ-С822 -220V захранване .Сглобен в кутия със щепсел и контакт за включване на консуматора - температурния датчин излиза от кутията с 2 метра кабел.При този вариант се използва само РЕЛЕ-1.

Предна страна на КИТ-В812:

Задна страна на КИТ-В812:

Настройка на минимална и максимална температура за регулиране на РЕЛЕ-1 и РЕЛЕ-2.

Терморегулатора има 4 температури за отрегулиране:две за реле-1 и две за реле-2.

Те вървят в следната последователност :

1. максимална температура за реле1.

2.минимална температура за реле-1.

3.максимална температура за реле-2.

4.минимална темпертура за реле-2.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

1. максимална температура за реле1.

Натиснете бутона за момент и ще се появи "тире" отгоре на първия индикатор -това е максимална температура за реле1.Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отгоре ще започне да мига - сега може да настройте максималната температура за реле-1,с всяко натискане на бутона температурата се повишава с 1С градус ,ако искате да понижавате температурата задръжте бутона за 3 секунди и с всяко следващо натискане на бутона температурата ще се понижава.Ако искате да повишите задръжте отново за 3 секунди.Когато настройте желата максимална температура за реле-1 /примерно 33С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира за мига и може да преминете към мининална температура на реле-1.Ако в рамиките на 6 секунди не натиснете бутона излиза автоматично от режим настройки.

2.минимална температура за реле-1.

Когато настройте желата максимална температура за реле-1 /примерно 33С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира за мига и натиснете за момент бутона - ще се появи тире в долния край на първия индикатор- това е минимална температура за реле-1.Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отдолу ще започне да мига - сега може да настройте минималната температура за реле-1/примерно 29С градуса/.Когато настройте минималната температура за реле-1 оставете бутона в покои за 3 секунди да спре да мига.

3.максимална температура за реле-2.

Когато настройте минималната температура за реле-1 оставете бутона в покой за 3 секунди да спре да мига.Натиснете за момент бутона и ще се появи тире отгоре на първия индикатор това е максималната температура за реле-2.След като настроите желанта температура /примерно 40С градуса/ оставете бутона в покой за 3 секунди да спре да мига "тирето".

4.минимална темпертура за реле-2.

Когато настройте желата максимална температура за реле-2 /примерно 40С градуса/ оставете в покой бутона за 3 секунди и "тирето" спира за мига и натиснете за момент бутона - ще се появи тире в долния край на първия индикатор- това е минимална температура за реле-2.Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди "тирето" отдолу ще започне да мига - сега може да настройте минималната температура за реле-2/примерно 35С градуса/.Когато настройте минималната температура за реле-2 оставете бутона в покои за 3 секунди да спре да мига, изчакайте още 3 секунди и тереморегулатора излиза от програмен режим и ще се появи текущата температура.

С тези настройки терморегулатора е готов за работа и показанията му са съхранени в микроконтролера.

Забележете разликата между максимална и минимална температура е ХИСТЕРЕСНАТА ТЕМПЕРАТУРА.

Може да работите без хистересис на Реле-1 ако настройте максимална и минимална температура на едно показание.Това не важи за Реле-2.

Контактите на релетата са:

А-В нормално отворен

А-С нормално затворен

 

КИТ B812 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 38,50лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 2 Септември 2009 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница