ЧЕСТОТОМЕР-2

1Hz - 60MHz

Предлаганият честотомер е изграден на базата на микроконтролер PIC16F627A.

Може да се използува за измерване на честота със синусуидална форма с обхват 1Hz до 60MHz.Има възможност да работи с няколко междинни честоти, което го прави универсален за измерване на действителната честота на радиоприемници и радиостанций.

РАБОТА С ЧЕСТОТОМЕР-2

На първо врме нека се запознаем с индикацията:тя е четириразрядна+точките на всеки индикатор.

Примерно подаваме за измерване честота в директен режим на честотомера:

1.Подаваме за измерване 5,555kHz - на дисплея ще се появи 5.555 което е 5kHz и 555Hz ,точката е мигаща на първия дисплей.

2.Подаваме за измерване 55,55kHz - на дисплея ще се появи 55.55 което е 55kHz и 550Hz/с разлика 5Hz/ ,точката е мигаща на втория дисплей.

3.Подаваме за измерване 555kHz - на дисплея ще се появи 555.0 което е 555kHz и 0 десетки Hz ,точката е мигаща на третия дисплей.

4.Подаваме за измерване 5,555МHz - на дисплея ще се появи 5.555 което е 5МHz и 555кHz,точката е постоянно светеща на първия дисплей.

5.Подаваме за измерване 55,55kHz - на дисплея ще се появи 55.55 което е 55МHz и 550кHz/ ,точката е постоянно сетеща на втория дисплей дисплей.

От направените измервания може да направим следната таблица с 5 обхвата на измерване:

Честота Точка Диспелей
О-9,999кHz мигаща Х.ХХХ
1О-99,99kHz мигаща ХХ.ХХ
1OО-999kHz мигаща ХХХ.Х
1-9,000MHz постоянно светеща Х.ХХХ
1О-60MHz постоянно светеща ХХ.ХХ

Работа в директно измерване и прибавяне на межинна честота.

Натиснете бутона до диспелея и ще излязат някоко покания:

Първо показание е 9uib -не се използва

Второ показание е Add-прехвърляне към следваща функиция

Трето показание е 5ub -измерване от 0- 9,999Hz

Четвърто показание е 2Ero-директен режим на честотомер

Пето покание е LAbL -въвеждане на междинна честота, става по следния начин:

задръжте бутона за около 1 секунда и ще се появи първата междинна,с второ натистане втора и т.н.

като изберете необходимата Ви междинна честота задръжте натиснат бутона за 1секунда и ще се появи Add,задръжте отново бутона за 1 секунда и вече е въведена междинната честота ,трябва да отбележим,че тя вече е записана в ЕЕPROM на микроконтролера -така че и да прекъснем захранването на честотомера то междинната честота е съхранена и при ново ключване се зарежда,същото важи и за директен режин на честотомер.

Захранването на честотомера е от 6 до 12V и ток на консумация 35мА.

Размери на честомера :61х48х30 /ширина-дължина-височина/


КИТ B952 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 32,00лв.
СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

 
   

 

Web-Counter
От 11 юни 2007 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits

За въпроси и поръчки: dobrikit@dir.bg

Главна страница Предишна страница Следваща страница