ЕЛЕКТРОНЕН БРОЯЧ-1

  • Предлаганият брояч е идеално решение за замяна на механичен брояч с електронен.
    Захраващо напрежение от 8V до 16 V ,максимална консумация 80мА.
    Входа за броене- in е предвиден за работа с датчик без напрежение или с положително напрежение до 24V ,също може да бъде свързан към оптрон за галванично разделяне .
    Бутона служи за реситиране на броенето .

    In - вход за броене

  •  
КИТ B961- СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 16,90лв
Web-Counter
От 14 юли 2005 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits