МЕТАЛОТЪРСАЧ на принципа биене

Този металотърсач работи по принципа на суперхетеродина,която се използва при суперхеторидинните радиоприемници.Схемата използва двучестотния метод.

 

Генератори.Честотата на двата генератота е 5,5MHz.Първият генератор е реализиран с транзистора Т1 и 5,5MHz керамичен филтър ,които се използва в канала за звука при телевизионните приемници.Втория генератор е по схема Колпитц, реализинан с траназистора Т3 и бобината L1 шунтирана с кондензатора VC1.Честотата на тези два генератора/да ги наречем Fx иFy/се смесват от транзистора T2 и се получава биене между двете честоти/Fx-Fy/.

Изходния сигнал от колектора на Т2 се подава на детектора реализиран с D1 и D2.Изправения сигнал отива на нискочестотен филтър състоящ се от съпротивление R12 и два кондензатора С6 и С10 и след филтъра сигнала отива на нискочестотния усилвател IC1 .

Бобината L1 е навита с проводник 0,25мм и има 20 навивки на диаметър 10см -въздушно и след това се запечатва със смола.Зада работи нормално уреда трябва двата генератора да са настроени на една честота зада се получи нулево биене когато до бобината няма метален предмет.Подстройката на генератора с променлива честота става с променлия кондензатор VC1.Когато честотите на двата генератора са еднакви имаме нулвело биене тогава Fx=Fy и тогава няма звук от говорителя.Когато до бобината се приближи метален предмет - той променя индуктивността на бобината което довежда до изменение на честотата на генератора с променлива честота и тогава Fx-Fy не е равна на 0 и се получава биене между двата генератора което е звуков сингал които се чува от говорителя.

 

 

Към страница металотърсачи