ПРОСТ МЕТАЛОТЪРСАЧ

Този металотърсач реагира при приближаване на метален предмед до феритната антена WA1,а самота антена влиза в състава на генератор за висока честота,реализиран с транзистора VT1.Честотата на генератора може да се измиеня с променливия кондензатор С1.

От изхода на високочестотния генератор сигнала отива на С4 и се детектира от диодите VD1,VD2.Напрежението получено на С5,R6,отпушва транзисторите VT2,VT3 и свтодидиода HL1 светва.Тава състояне на светване на светодиода може да се регулира с потемциометъра R3,като при завъртане към "-" светодиода светва и уреда е готов за търсена на метални предмети.

При приближаване на магнитен предмет до феритната антена довежда до изменяне на честотата на генератора и съответно намаляне на напрежението на базата на VT1 и светодиода изгасва.

С изменяне на честотата на генератора с променливия кондензатор и подбиране прага на светване на светодиода с потенциомеъра може да се постигне добра чувствителност на уреда за търсена на метални предмети до няколко сантиметри/до 30см/ от магнитната антена.Възможна е настройка на генератора при което може да реагира и при приближаване с ръка...което може да се използва и за други цели .

Феритната антена е с диаметър 8 - 10мм и дължина 80мм,навива се с емаилиран проводник 0,25мм еднослойно с 83 навивки с извод от 9-та навивка от към извод 1.

Металотърсача може да се използва за търсена на малки предмети в дома,в шивашки цехове за откриване на счупени игли в шитите дрехи,по плажа за откриване на изгубени монети,пръстени,обеци и т.н.

 

 

Към страница металотърсачи