"10 БЯГАЩИ СВЕТЛИНИ"

Съдържание на комплекта:
1. ИС - 4017 1 бр.
2. R1, R2 - 3,3k 2 бр.
3. R3 - 2,2k 1 бр.
4. R4 - 1,2k 1 бр.
5. R5 - 180-300k 1 бр.
6. R6 - 470oма 1 бр.
7. Т1-Т12 - 2T3604 12 бр.
8. C1, C2 - 1mF 2 бр.
9. D1 - 1N4007 1 бр.
10. Светодиоди 10 бр.
11. Печатна платка 2 бр. (размери 37х52 мм)
10 Бягащи светлини

КИТ B204 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 6,40лв