!!!

9 15V. 15 20 .

:
1.IC1 NE555 1.
2.IC2 4017 1.
3. 240 OMA 1.
4. 330 OMA 1.
5. 750 1.
6. 180 1.
7.. 0,47 1.
8.. 20.
9.. 3.
10. 1.
 
 

B909 - 9,00.

 
: dobrikit@dir.bg