"ЗВУКОВ ГЕНЕРАТОР"

Съдържание на комплекта:
1. Т1 2Т3608 1 бр.
2. Т2 2N2907 1 бр.
3. R1-100k 1 бр.
4. R2-2.2k 1 бр.
5. C1,C2-22nF 2 бр.
6. Печатна платка 1 бр. (размери 17х25 мм)
Звуков генератор
КОМПЛЕКТА СЕ ПРЕДЛАГА В ЕДИН ВАРИАНТ
КИТ B201 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 1,80лв