"Терморегулатор-3"

Предлаганото устройство може да се използува за направа на термостат за "битов инкубатор",терморегулатор за аквариум,терморегулатор за подово отопление и др.

Схемното решение осигурява поддържана фиксирана температура в интрервал 20 до 45С в затворен съд с точност +/-0,2 градуса С.

Принципът на работа е следния: в ИС723 има операционен усилвател,емитерен повторител и термокомпесационна схема.

Датчика е изграден с диодите D3,D4,D5 и заедно с резисторите R3,R1,R2 и тримера PR образуват мост,който може да се оправлява с тримера PR, така че напрежението на деференциалния вход на операционния усилвател на ИС723 при нагласяване на желаната температура на задействане да бъде 0. Мостът се захранва с термокомпенсирано напрежение осигорено от извод 6 на ИС.

Работа с терморегулатора : да приемем ,че ни трябва да подържаме 38 градуса.За нагревател ще използуваме лампа 40W /2х25w/.Нужен е и тернометър за следене на температурата .Трябва да се има на предвид,че при завъртане на тримера към R2 се завишава температурата , а към R1 се занижава.Поставяме тримера в положение 1/3 от R2 и следим кога релето ще изключи нагревателя ,а също и температурата в точния момент.Примернп темп. е 40 градуса ,ще трябва да завъртим тримера към R1 и отново следим при каква темп. ще изключи релето.След няколко отрегулирания с тримера достигаме до желаната температура...

Устройството може да се захранва по два начина:трансформаторно и безтрансформаторно, като за пробно птрегулиране на желаната температура да се използува схемата с трансформатора с цел безопасност и след това може да се приложи безтрансформаторната схема.

Внимание! ПРИ РАБОТА С 220V ДА СЕ СПАЗВАТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА С ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ.

Захранване 12V и консумацията на устройството е около 40мА. С цел осигуряване на безотказна работа да се използува паралелно акумулаторно захранване.

Релето Р по паспортни данни осигурява ток на контактите 5А.

Съдържание на комплекта:
1. ИС723 1бр.
2. С1 100мF 1бр.
3. С2 22nF 1бр.
4. PR тример 1к 1бр.
5. R1 5,6k 1бр.
6. R2 1k 1бр.
7. R3 8,2k 1бр.
8. D1 1N4007 1бр.
9. D2,D3,D4,D5 1N4151 4бр.
10. Р реле Омрон 1бр.
11. печатна платка 1бр.
 

 


КИТ B807 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 6,40лв.
СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси и поръчки: e-mail dobrikit@dir.bg

Главна страница Предишна страница Следваща страница