"АЛАРМА-1"

Съдържание на комплекта:
М - мост от проводник
1. U1 - IC4011 1 бр.
2. C1, C5 - 47nF 2 бр.
3. C2, C3, C4 - 47mF 3 бр.
4. D1, D2, D3, D4 - 1N4151 4 бр.
5. Z1 - 5,1V 2 бр.
6. T1, T2, T3, T4 - PNP 2T3307 4 бр.
7. T5 - NPN 2T3604 1 бр.
8. TR - KU112 1 бр.
9. R1 - 390 ома 1 бр.
10. R2, R6, R15 - 470k 3 бр.
11. R3, R11 - 20k 2 бр.
12. R4, R8, R9 - 1,5k 3 бр.
13. R5 - 1k 1 бр.
14. R7, R10 - 750 ома 2 бр.
15. R12, R16 - 47k 2 бр.
16. R13 - 150 ома 1 бр.
17. R14 - 2,2k 1 бр.
18. R17 - 12 ома 1 бр.
19. R18 - 3,3k 1 бр.
6. Печатна платка 1 бр.
Аларма
КОМПЛЕКТА СЕ ПРЕДЛАГА В ТРИ ВАРИАНТА
КИТ B611 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 6,90лв.
КИТ C611 - СГЛОБЕНА И ТЕСТВАНА АЛАРМА В КУТИЯ Цена9,50лв.