"ТЕРМОРЕГУЛАТОР - 16"

-10.0 до +99.0 градуса

КИТ-С830

   

 

   

Тер


 

Терморегулатор-16 е едноканален и при достигане на зададената температура ще изключи.
ПРИЛОЖЕНИЕ: терморегулатор за подово отопление, сушилни за плодове и други.
ПАРАМЕТРИ:
Температура измервана от датчика от минус 55.0 до плюс 125.0 /режим термометър/.
Температура която може да се задава за регулиране е от минус 10.0 до плюс 99.0 /режим терморегулатор/.
Захранване : 220V импулсно, работещо в интервала 85V до 260V променливотоково мрежово напрежение.
Изход: 220V релейно, комутирано, максимален ток 10А.
Датчик: DS18B20 - DALAS с кабел 1,5м двупроводен: 1- син цвят; 2-кафяв цвят на проводника - може да се одължава до 20метра, като не бива да върви успоредно с мрежовото напрежение.
Датчика не е влаго и водо защитен!
Кутия : рамери дължина 90мм, широчина 54мм, височина 75мм, захващане тип евро шина.
Захранване, изход и датчик са на букси завиващи се с отвертка.

ВНИМАНИЕ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ
Когато монтирате терморегулатора не трябва да е под напрежение.
Ако се наложи да демонтирате терморегулатора, първо ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ 220V.

ОПИСАНИЕ
Бутон “F” - функция за настройка :
1. “on” - включен терморегулатор ; ”OFF” - работи като термометър.
2. “SЕt” - задаване на температура за регулиране на терморегулатора -10.0С до +99.0С през 0,1 градус.
3. “HiS”- хистерезис от 0.0 до 10.0 през 0,1 градус. Пример: отрегулирана температура 25.0 градуса и хистерезис 1.0 - това
означава че терморегулатора ще изключи на 26.0 градуса /25.0 +1.0 градус =26.0 градуса/ и ще се включи на 24.0 градуса /25.0 -1.0=24.0/ така, че 25.0 е средната температура която ще се поддържа! Втори пример: отрегулирана температура 25.0 градуса и хистерезис 5.0
терморегулатора ще изключи на 30.0 градуса /25.0 +5.0 градус =30.0 градуса/ и ще се включи на 20.0 градуса/25.0 -5.0=20.0/ - задената температура се явява средна температура която ще се поддържа!

Бутон "-" за регулиране в минус показанията при настройка.
Бутон "+" e за регулиране в плюс показанията при настройка.

При първоначално пускане/подаване на захранващо напрежение 220V/ в продължение на 15 секунди терморегулатора ще извърши
тест на процесора и ще се изпишат следните надписи вървящи от дясно на ляво :
с830 С830 - това е каталожния номер на терморегулатора;
SЕt 25.0 - това е фабрично зададена температура за регулиране, като на 25.0 се задържа на дисплея и премигва три пъти. След като
отрегулирате на друга температура и наново бъде вкючен терморегуатора, ще се показва температурата на която Вие сте отрегулирали;
on - това означава, че е в режим на терморегулатор, премигва три пъти и се появява текущата температурата която отчита даткика.

НАСТРОЙКА НА ТЕРМОРЕГУЛАТОР-16:
смяната на показаниета се извършват с бутон “F”, като натискате за около секунда и отпускате, изчаквате секунда или повече, но не повече от 5 секунди и отново натискате бутона за около секунда! Ако в продължение на 5 секунди не натискате бутон, устройството автоматично запазва в паметта на процесора последното избрано и минава в режим показване на текущата температура на датчика.
РЕЖИМ ТЕРЕМОРЕГУЛАТОР ВКЛЮЧЕН /ИЗКЛЮЧЕН.
Натиснете за около секунда бутон “F” ще се появи “on”, което означава че е в режим на терморегулатор. Ако искате да използвате
като термометър - натиснете “-” и ще се появи ”OFF”. Ако желаете да го върнете в режим терморегулатор натиснете “+” и ще се?
появи “on”. Задръжте бутон “F” за около секунда и ще се появи SЕt - което е РЕЖИМ РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАДАДЕНАТА ТЕМПЕРАТУРА.
Натиснете след секунда или повече бутон “F” и ще се появи зададената температура /25.0 градуса при първоначално пускане/ и с
бутони “+” и “-” избирате температурата, като задържате постоянно бутон “+” или “-”. Когато зададете нужната температура,
натиснете за около секунда бутон “F” и ще се появи надпис “HiS”, което е РЕЖИМ ХИСТЕРЕЗИС. Натиснете след секунда или повече
бутон “F” и ще се появи хистерезис показанието /1.0 градус при първоначално пускане/ по горе бе обяснено за хистерезиса.
Когато се отрегулира и хистерезиса, не натискайте бутон и след 5 секунди автоматично ще мине в режим показване на текущата
температура на датчика. ВЕЧЕ СТЕ В РЕЖИМ НА ТЕРМОРЕГУЛАТОР И ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ СА ЗАПАЗЕНИ В ПАМЕТТА НА ПРОЦЕСОРА.ВНИМАНИЕ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

Когато монтирате терморегулатора не трябва да е под напрежение!
Ако се наложи демонтирате терморегулатора първо ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕЛЕКТРО ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ 220V !

КИТ B830 - СГЛОБЕН И ТЕСТВАН Цена 54,00лв.
КИТ C830К-резервен датчик с кабел 1,5 м Цена 10,00лв.

 

СЕГА

Пазарувай от ДобриКит Онлайн Магазин

За въпроси : dobrikit@dir.bg

 

Web-Counter
От 18 Декември 2013 г. Вие сте посетител номер: Hit Counter by Digits


Главна страница Предишна страница Следваща страница