--=HAM LINKS=--

ТУК ще намерите линкове на най-посещаваните радиолюбителски сайтове..

Автора на сайта "ДОБРИ КИТ" е LZ2TU.....

 

www.bfra.org-сайта на Федерацията на Българските радиолюбители

 

SM3CER Contest Service-Contest Links-Other -тук ще намерите пълна информация за всички радиолюбителски състезания ....

 

www.dk5ya.de/sporadic_e.htm-най-добрият НАМ сайт за УКВ,има линкове към много други радиолюбителски сайтове

 

WebCluster - DX Spots and WWV info by OH2BUA -това е клъстер може да четете в момента какви DX има на обхватите, да побликувате или да проветите за дадена станция...

 

www.qsl.net/lz2tu - това е HAM сайта на автора на сайта"ДОБРИ КИТ"

 
   
   
   
   
   
   

 

НАЧАЛО